Centrum Aktywności Seniorów Bieńczyce

Projekt Centrum Aktywności Seniorów Bieńczyce  realizowany jest na terenie dzielnicy XVI w  Krakowie w ramach sieci Centrów Aktywności Seniorów. Celem głównym projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób powyżej sześćdziesiątego roku życia poprzez pobudzenie aktywności społecznej seniorów.

Początkowo CAS Bieńczyce funkcjonował przy Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego na os. Niepodległości 19. Od lipca 2016 r. działa przy Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1 na os. Złotej Jesieni 16. Aktualnie, od lipca 2020 r. siedziba CAS-u mieści się w Szkole Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata na os. Kościuszkowskim 2A.

W CAS-ie realizowane są trzy główne rodzaje zajęć: zajęcia o charakterze edukacyjnym (kurs języka angielskiego i niemieckiego, zajęcia poświęcone nowym technologiom, warsztaty plastyczne), zajęcia o charakterze rozwojowym (gry stolikowe i ruchowe, zajęcia ruchowe, nordic walking, warsztaty zdrowego żywienia) oraz zajęcia w dziedzinie działań międzypokoleniowych nakierowanych na podjęcie pracy wolontariackiej przez seniorów na rzecz innych osób.

W ramach CAS-u zakłada się ścisłą współpracę ze wszelkimi podmiotami zaangażowanymi w funkcjonowanie sieci CAS w Krakowie.

Projekt  realizowany jest od lutego 2016 r. do grudnia 2022 r.

Telefon kontaktowy: 575-361-492

Projekt finansowany jest ze środków Miasta Krakowa

http://dlaseniora.krakow.pl/

http://ngo.krakow.pl/


Pasios_logo cmykCAS_CMYK