Nie bierzemy – zdrowie szanujemy

Projekt „Nie bierzemy – zdrowie szanujemy” zakłada realizację zajęć profilaktycznych skierowanych do minimum 50 dzieci i młodzieży zamieszkałych w dzielnicy Nowa Huta w Krakowie. Głównym celem działań jest wzrost kompetencji społecznych umożliwiających zapobieganie wczesnym inicjacjom związanym z narkotykami, dopalaczami i lekami bez receptyZajęcia przeprowadzane są na osiedlach metodą pracy streetwork przy wykorzystaniu narzędzi edukacyjnych wspierających pracę streetworkerską należących do Fundacji Nowe Centrum. W celu zapewnienia jak największej skuteczności, działania prowadzone są w zespołach składających się z doświadczonych edukatorów oraz wolontariuszy.

Praca w ramach projektu odbywa się na trzech osiedlach, trzy razy w tygodniu w godzinach popołudniowych w terminie kwiecień – sierpień 2017 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.