Większość nie bierze

Projekt „Większość nie bierze” jest kontynuacją projektu „Zachowaj trzeźwy umysł – profilaktyka metodą streetwork”. Zakłada szereg działań skierowanych do dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, których celem jest profilaktyka narkotykowa oraz promocja zdrowia.

Projekt zakłada realizację ciekawych zajęć profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży zamieszkujących Nową Hutę i jej okolicę. Zajęcia, które proponujemy młodym ludziom, odbywają się w przestrzeni otwartej. Spotkania prowadzone są przy użyciu metody streetwork z wykorzystaniem narzędzi edukacyjnych wspierających pracę streetworkerską należących do Fundacji Nowe Centrum.

W celu zapewnienia jak największej skuteczności, działania prowadzone są w zespołach składających się z doświadczonych edukatorów oraz wolontariuszy.

W projekcie przewidziano zrealizowanie wydarzenia mającego na celu uświadomienie problemu narkomanii wśród dzieci. W ramach Międzynarodowego Dnia Walki z Narkomanią i Nielegalnym Handlem Narkotykami zostanie przygotowana gra terenowa, która zrealizowana zostanie na terenie Nowej Huty.
Projekt będzie realizowany w okresie od maja do listopada 2016 roku.

Projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

ngo.krakow.pl

www.krakow.pl

logo_cracovia