Aktywizjacja Seniorów 2018

Projekt „Aktywizacja Seniorów 2018” to zadanie publiczne realizowane w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie w 2018 r. pn. Małopolska WIE – wiedza, innowacje, edukacja – wsparcie inicjatyw edukacyjnych.

Zadanie zakłada realizację cyklu działań skierowanych do osób po 60 roku życia w okresie wrzesień-listopad 2018 r. na terenie Krakowa. W ramach projektu realizowane będą następujące bloki zajęć: kurs języka obcego, zajęcia komputerowe, warsztaty plastyczne, zajęcia ruchowe (gimnastyka, nordic walking itp.), zajęcia hobbystyczne (gry planszowe, gry karciane etc.). Szacowana liczba odbiorców projektu: ok. 70.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zasobów wiedzy oraz poprawa jakości i poziomu życia osób powyżej sześćdziesiątego roku życia poprzez pobudzenie aktywności społecznej seniorów.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.