Zamień surfowanie na twórcze działanie

„Zamień surfowanie na twórcze działanie” to szereg działań o charakterze profilaktycznym i twórczym skierowanym do dzieci w wieku 6-12 lat oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Celem głównym programu jest wzrost kompetencji społecznych oraz zachowań świadczących o racjonalnym i bezpiecznym korzystaniu z Internetu i komputera wśród dzieci, co przyczyni się w przyszłości do zmniejszenia skali uzależnień od Internetu wśród młodych użytkowników. Naukę właściwych postaw oraz zdobywanie wiedzy na temat skutków uzależnienia umożliwi opracowanie bajki profilaktyczno-edukacyjnej, która w przystępny sposób pomoże dzieciom zrozumieć wady i zalety korzystania z komputera. W ramach programu odbędzie się 20 warsztatów dla dzieci w szkołach podstawowych z terenu miasta Krakowa i gmin podkrakowskich oraz 10 warsztatów dla nauczycieli. Uzupełnieniem warsztatów w szkołach będzie organizacja warsztatów wakacyjnych, które mają na celu promocję aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu. 

Projekt trwa od 1 lutego 2016 do 30 listopada 2016.
Projekt finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.