Rakietowa Edukacja Osiedlowa

Rakietowa Edukacja Osiedlowa

Projekt „Rakietowa Edukacja Osiedlowa” realizowany był w ramach Akademii Orange i finansowany przez Fundację Orange. Miał na celu zmniejszenie poczucia marginalizacji społecznej dzieci spędzających większość czasu na osiedlach i ulicach oraz umożliwienie im dostępu do nauki i kultury. Projekt miał pomóc w rozwijaniu zainteresowań i pasji, a także sprzyjać poszerzaniu wiedzy i angażowaniu się w życie społeczne.

Z doświadczenia wiemy, że wiele dzieci i młodzieży często nie wychodzi poza teren swojego osiedla, uznając go za najlepsze miejsce. W wielu przypadkach osiedle to tylko bloki, plac zabaw, sklep i ławki. Dzieci nie znajdują tam nic nowego, a każdy dzień mija podobnie.

rakieta ok

Realizujemy więc nasz cel poprzez pracę z dziećmi w ich własnym środowisku metodą streetwork za pomocą innowacyjnego narzędzia – rakiety edukacyjnej. Wykorzystujemy w tym celu tablice i gry edukacyjne o tematyce związanej z kulturą, edukacją obywatelską, ekologiczną oraz bezpieczeństwem drogowym. Dzieci mają także możliwość uczestniczyć w warsztatach artystycznych zorganizowanych na osiedlach.

Istotne jest dla nas wzmacnianie postaw prospołecznych, dlatego też w nasze działania streetworkingowe włączamy uprzednio przez nas przeszkolonych wolontariuszy.

Chcemy poprzez nasze działania na osiedlach zaktywizować społeczność lokalną i zwrócić uwagę na problemy dyskryminacji, ubóstwa i nierówności edukacyjnych.

Główne działania w ramach projektu: stworzenie i wyprodukowanie 10 tablic lub gier edukacyjnych o tematyce związanej z kulturą, rekrutacja i przeszkolenie wolontariuszy, wyjścia na osiedla wraz ze streetworkerami i praca z dziećmi i młodzieżą za pomocą StreetRocket.

Czas trwania projektu: Od 1 stycznia 2013 do 2 czerwca 2013

Scenariusze zajęć artystycznych:

scenariusz warsztatow artystycznych nr 1

scenariusz warsztatow artystycznych nr 2

scenariusz warsztatow artystycznych nr 3

scenariusz warsztatow artystycznych nr 4

scenariusz warsztatow artystycznych nr 5

scenariusz warsztatow artystycznych nr 6

scenariusz warsztatow artystycznych nr 7

Scenariusz warsztatów muzycznych nr 1

Scenariusz warsztatów muzycznych nr 2