O nas

FUNDACJA NOWE CENTRUM to organizacja pozarządowa o charakterze non-profit. Powstała we wrześniu 2012 roku z inicjatywy grupy osób chcących stworzyć nową jakość w zakresie pracy z drugim człowiekiem.

Każda z osób działających w Fundacji posiada kilku- lub kilkunastoletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej. W składzie Fundacji znajdują się osoby z wykształceniem z zakresu pedagogiki, socjologii, zarządzania projektami, administracji europejskiej, ekonomii społecznej, edukacji artystycznej, trenerstwa, coachingu, anglistyki i filozofii.

Głównym celem organizacji jest wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także promocja idei wolontariatu.

Streetworking jest jedną z metod naszej pracy. Dzięki niej docieramy do dzieci i młodzieży w ich własnym środowisku. Wszystkie działania wspierane są przez wolontariuszy, którzy uczestniczyli w naszych szkoleniach dotyczących m.in. streetworkingu i przeszli praktyczny etap. Naszą obecność na podwórkach, osiedlach i ulicach dopełnia StreetRocket, czyli edukacyjna rakieta. Jest to innowacyjna idea, która zupełnie spontanicznie zrodziła się w naszych głowach i w końcu została urzeczywistniona.

StreetRocket zawiera wiele gier i tablic edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, a sama w sobie jest przestrzenią do artystycznego wyrażania siebie. Ciągle tworzymy nowe gry i zabawy, byśmy zawsze mieli powód do pojawiania się na podwórkach i osiedlach