Nowe Centrum Przyjazne Wolontariuszom

Projekt „Nowe Centrum Przyjazne Wolontariuszom” ma na celu promocję i szerzenie idei wolontariatu wśród różnych grup wiekowych. To projekt, dzięki któremu idea pomagania zyskuje jeszcze pełniejszy wymiar, a to dlatego, że w działania są włączone wszystkie grupy wiekowe i osoby, które uzyskują pomoc same będą mogły pomagać innym. Najistotniejsze elementy projektu to stworzenie sieci wolontariatu i rozbudzenie pasji pomagania drugiemu człowiekowi oraz stworzenie niepowtarzalnego miejsca – świetlicy, w której znajdą miejsce zarówno ci najmłodsi, jak i ci najstarsi.

45 osób chętnych do zaangażowania się w nasze działania w charakterze wolontariuszy przejdzie profesjonalne szkolenie teoretyczne o tematyce dotyczącej wolontariatu (podstawowe pojęcia, prawa i obowiązki wolontariuszy, aktualne dane statystyczne, aspekty prawne. Następnie każdy z wolontariuszy dokona wyboru ścieżki szkoleniowej w zależności od tego, z jaką grupą będzie chciał pracować).

Wolontariusze mają do wyboru pracę w kilku różnorodnych obszarach:

-Świetlica dla dzieci i młodzieży – praca z dziećmi uczęszczającymi do świetlicy

-Streetworking na osiedlach Nowej Huty – praca z dziećmi i młodzieżą spędzającą większość swojego czasu na podwórkach i osiedlach

-Filie Nowohuckiej Biblioteki Publicznej – warsztaty dla dzieci spędzających swój czas w bibliotekach

-Rodziny zastępcze – pomoc rodzinom zastępczym i dzieciom w ich miejscach zamieszkania

-Samotne osoby starsze – pomoc w codziennych obowiązkach w miejscu zamieszkania

-Pensjonariusze domu pomocy społecznej – pomoc w codziennych obowiązkach pensjonariuszom oraz organizacja warsztatów m.in. będą to: zajęcia ze śpiewu, czytanie książek, projekcje filmów.

Po odbytym szkoleniu wolontariusze zostaną oddelegowani do wybranych uprzednio miejsc, czyli na osiedla, do rodzin zastępczych, osób starszych, do świetlicy, biblioteki lub do pensjonariuszy domu pomocy społecznej.

Na wolontariuszy czekają:

-szkolenia,

-comiesięczne spotkania umożliwiające dzielenie się doświadczeniami, problemami, odkryciami,

-możliwość skonsultowania swoich wątpliwości z psychologiem,

-wycieczka integracyjna,

-wyjścia do kina.

Seniorzy

Dla seniorów biorących udział w projekcie zostaną zorganizowane warsztaty. Będą oni mieli możliwość wyboru spośród trzech bloków tematycznych. Bloki obejmują:

-zajęcia sportowe dostosowane do możliwości osób starszych,

-kurs języka angielskiego,

-zajęcia artystyczne – m.in. decoupage, filcowanie, robienie biżuterii.

Chętni seniorzy będą mogli włączyć się w działania na rzecz dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy i sami stać się dla nich wolontariuszami.

Świetlica

Codziennie od poniedziałku do piątku będzie czynna świetlica dla dzieci, w której zostaną zorganizowane zajęcia i warsztaty rozwijające talenty i zainteresowania najmłodszych. Oprócz tego dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach dokształcających z matematyki, a także uzyskają pomoc w odrabianiu lekcji oraz wsparcie i konsultacje psychologiczne.

W świetlicy w godzinach poprzedzających zajęcia dla dzieci będą prowadzone warsztaty dla seniorów.

Ponadto w świetlicy będzie wydzielone miejsce – „kafejka”, do której dzieciaki będą mogły przyjść, ogrzać się czy posiedzieć bez konieczności uczestniczenia w zajęciach. Kafejka będzie dostępna także dla osób, które będą chętne do włączenia się w działanie społeczności funkcjonującej w ramach projektu – dla osób zainteresowanych wolontariatem, krewnych podopiecznych projektu, okolicznych mieszkańców.

Ważne wydarzenia

Dzień Dziecka – 1 czerwca – impreza plenerowa na terenie Nowej Huty

Dzień Wolontariusza – 5 grudnia – wydarzenie poświęcone naszym wolontariuszom, podczas którego zostanie zaprezentowany film oraz zdjęcia ukazujące działalność naszych wolontariuszy. Wolontariuszom zostaną wręczone drobne upominki.

Mikołajki – 6 grudnia odbędą się mikołajki dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy, dzieci z rodzin zastępczych oraz tych, z którymi streetworkerzy pracują na ulicach. Dzieci otrzymają drobne prezenty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *