Nowe Centrum Aktywnego Seniora

Projekt Nowe Centrum Aktywnego Seniora zakłada realizację cyklu trzech warsztatów edukacyjno-aktywizujących przeznaczonych dla osób po 60 roku życia zamieszkałych w Nowej Hucie. Działania w ramach projektu skupiają się wokół placówki łączącej centrum aktywności lokalnej z pracownią wyposażoną w sprzęt i narzędzia pozwalające na przeprowadzenie warsztatów wymagających zaplecza technicznego. Tematyka zajęć obejmuje następujące dziedziny: warsztaty komputerowe, warsztaty twórczo-medialne, zajęcia ruchowe z edukacją prozdrowotną.

Dzięki działaniom zaplanowanym w projekcie osoby uczęszczające na zajęcia nabędą praktyczne umiejętności oraz kompetencje społeczne pozwalające na aktywne wpływanie na otoczenie oraz swoją sytuację.

Projekt realizowany jest od maja do grudnia 2015 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

 

asos_logo_kolor