CAS PRĄDNIK BIAŁY

Projekt Centrum Aktywności Seniorów Prądnik Biały  realizowany jest na terenie dzielnicy IV w  Krakowie w ramach sieci Centrów Aktywności Seniorów. Zlokalizowany jest na ul. Pachońskiego 8 nad sklepem Biedronka. Celem głównym projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób powyżej sześćdziesiątego roku życia poprzez pobudzenie aktywności społecznej seniorów

W CAS-ie realizowane są trzy główne rodzaje zajęć: zajęcia o charakterze edukacyjnym (kurs języka angielskiego, zajęcia poświęcone nowym technologiom, warsztaty plastyczne), zajęcia o charakterze rozwojowym (gry stolikowe, zajęcia ruchowe, nordic walking, trening pamięci) oraz zajęcia w dziedzinie działań międzypokoleniowych nakierowanych na podjęcie pracy wolontariackiej przez seniorów na rzecz innych osób.

W ramach CAS-u zakłada się ścisłą współpracę ze wszelkimi podmiotami zaangażowanymi w funkcjonowanie sieci CAS w Krakowie.

Projekt  realizowany jest od czerwca 2017 r. do grudnia 2022 r.

Telefon kontaktowy: 578-775-119

Projekt finansowany jest ze środków Miasta Krakowa.

 

http://dlaseniora.krakow.pl/

http://ngo.krakow.pl/