„Kreatywni/Aktywni 60+”

Projekt „Kreatywni/Aktywni 60+” skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia, w szczególności zamieszkujących dzielnicę Nowa Huta. Jego głównym celem jest wspieranie funkcjonowania społecznego osób starszych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.

W ramach działań zaplanowano:

  • warsztaty ogólnorozwojowe –  sprzyjające poszerzaniu wiedzy i rozwojowi zainteresowań (warsztaty z języka angielskiego, warsztaty artystyczne).
  • wykłady edukacyjne – ogólnodostępne, otwarte spotkania dla seniorów, podczas których zapraszani goście będą rozmawiać oraz prezentować wiedzę z różnych dziedzin.
  • wyjścia rekreacyjno-kulturalne – zorganizowane wyjścia do miejsc o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym.
  • Europejski Dzień Seniora- impreza otwarta zorganizowana w okolicach 20 października, której charakter będzie sprzyjał promocji Dnia Seniora oraz wskazywał na potrzeby tej grupy społecznej.

Projekt realizowany jest w okresie od maja do listopada 2015 r.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

pobrane