Kampania lokalna „Narkotyki – nie biorę, leki – używam rozsądnie”

 plakat zdrowie3

W ramach projektu „Nowohucka Profilaktyka Osiedlowa” przez trzy miesiące dzieci i młodzież uczęszczająca na warsztaty profilaktyczne organizowane w Świetlicy „Centralka”, realizowała działania mające na celu zapobieganie używania narkotyków i nadużywania leków bez recepty. Podczas spotkań uczestnicy nie tylko zdobywali cenne umiejętności i wiedzę, ale także projektowali kampanię lokalną skierowaną do dzieci i młodzieży- ich rówieśników. Efektem pracy są powstałe plakaty i ulotki oraz materiały reklamowe takie jak torby na zakupy i kubki, które zostały rozesłane do różnych organizacji z terenu Nowej Huty. W akcję rozpowszechniania rezultatów kampanii Fundacji Nowe Centrum i promowania zdrowego stylu życia włączyło się kilkanaście instytucji i grup nieformalnych związanych z kulturą, edukacją, czytelnictwem. Do akcji przeciwdziałania narkomanii może włączyć się każdy promując zdrowy tryb życia i aktywność. Zachęcamy do drukowania ulotek i plakatów oraz umieszczania ich w widocznym dla siebie miejscu aby nie zapomnieć i regularnie dbać o swoje zdrowie każdego dnia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

O innych aktualnych krakowskich wydarzeniach promujących zdrowy tryb życia przeczytacie tu:

http://www.krakow.pl/

http://ngo.krakow.pl/

duzy2 Plakat A4 ludki Plakat A4 ludzik Plakat A4 paczka 2 Plakat A4 paczka Plakat A4 zakladki plakat zdrowie Plakat A4 zakladki2  plakat zdrowie2 plakat zdrowie3 plakat zdrowie4                                   plakat zdrowie5