PROFILAKTYKA OSIEDLOWA 2018

PROFILAKTYKA OSIEDLOWA 2018
Projekt realizowany jest w terminie od 1 czerwca do 31 grudnia 2018 roku.
Główne działania przewidziane w trakcie realizacji to przeprowadzenie zajęć
profilaktycznych metodą streetwork skierowanych do minimum 40 dzieci i młodzieży
mieszkających w Krakowie. Działania profilaktyczne prowadzane są 3 razy w
tygodniu w oparciu o autorskie narzędzia Fundacji Nowe Centrum, które zostały
stworzone z myślą o pracy na osiedlach.
W realizację działań projektowych zaangażowani są doświadczeni edukatorzy
wspierani przez wolontariuszy, którzy posiadają teoretyczną i praktyczną wiedzę na
temat działań prowadzonych metodą streetwork.
Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych umożliwiających
zapobieganie wczesnym inicjacjom związanym z narkotykami, dopalaczami i lekami
bez recepty.
Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków.