Promocja i organizacja wolontariatu

Projekt „Promocja i organizacja wolontariatu” skierowany jest do osób chcących pełnić rolę wolontariuszy. Realizowany jest on w terminie od czerwca do grudnia 2014 roku.

Wszyscy zainteresowani wolontariatem uczestniczą w profesjonalnych szkoleniach przygotowujących do roli wolontariusza w różnorodnych miejscach. Wolontariusze mogą pełnić swoje role:

-w rodzinach zastępczych,

-na osiedlach pracując metodą streetwork,

-w filiach Nowohuckiej Biblioteki Publicznej,

-w świetlicy Centralka.

 

Wolontariusze przez cały okres pracy są wspierani przez opiekuna. Ponadto uczestniczą także w różnorodnych szkoleniach, comiesięcznych spotkaniach oraz wspólnych wyjazdach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków