Zachowaj Trzeźwy Umysł

           Program „Zachowaj trzeźwy umysł – profilaktyka metodą streetwork to szereg działań skierowanych do dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, których celem jest profilaktyka narkotykowa oraz promocja zdrowia.

     Projekt zakłada realizację ciekawych zajęć profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży zamieszkujących Nową Hutę i jej okolicę. Zajęcia, które proponujemy młodym ludziom odbywają się w przestrzeni otwartej. Spotkania prowadzone są przy użyciu metody streetwork z wykorzystaniem narzędzi edukacyjnych wspierających pracę streetworkerską należących do Fundacji Nowe Centrum.

    W celu zapewnienia jak największej skuteczności, działania prowadzone są w zespołach składających się z doświadczonych edukatorów oraz wolontariuszy. Wolontariusze po odbyciu szkolenia przygotowującego ich do pracy w ramach projektu, będą wspierać zespół i pomagać w trudnych chwilach.

   W projekcie przewidziano zrealizowanie wydarzenia mającego na celu uświadomienie problemu narkomanii wśród dzieci. W ramach Międzynarodowego Dnia Walki z Narkomanią i Nielegalnym Handlem Narkotykami zostanie przygotowana gra terenowa realizowana na terenie Nowej Huty, poruszająca problematykę programu.
Projekt będzie realizowany w okresie od lutego do lipca 2016 roku.

Projekt finansowany ze środków Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Krajowe-Biuro-do-Spraw-Przeciwdzialania-Narkomanii-logo

Logo_BO_MZ_RGB