Nowe Centrum Aktywności Seniorów

Projekt Nowe Centrum Aktywności Seniorów  realizowany jest na terenie dzielnicy XVIII w  Krakowie. Celem głównym projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób powyżej sześćdziesiątego roku życia poprzez pobudzenie aktywności społecznej seniorów.

W  Nowym Centrum Aktywności Seniorów realizowane są trzy główne rodzaje zajęć: zajęcia o charakterze edukacyjnym (kurs j. angielskiego, obsługa urządzeń związanych z nowymi technologiami, kurs szycia i haftowania, warsztaty plastyczne oraz warsztaty praktyczno-techniczne z zakresu pracy z drewnem, elementami metalowymi i elektroniką służące rozwijaniu kompetencji w dziedzinie reklamy, małej poligrafii etc.), zajęcia o charakterze rozwojowym (gry stolikowe i ruchowe, zajęcia ruchowe, nordic walking, warsztaty zdrowego żywienia) oraz zajęcia w dziedzinie działań międzypokoleniowych nakierowanych na podjęcie pracy wolontariackiej przez seniorów na rzecz innych osób.

W ramach Centrum Aktywności Seniorów zakłada się ścisłą współpracę z filiami pozostałych Centrów Aktywności Seniorów oraz z Krakowskim Centrum Seniora.

Projekt realizowany jest od lipca 2015 r. do grudnia 2016 r.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Kraków

http://dlaseniora.krakow.pl/

http://ngo.krakow.pl/

logo_cracovia

Pasios_logo cmyk