Pedagogika podwórkowa – trzy dzielnice

Projekt ” Pedagogika podwórkowa – trzy dzielnice” zakłada prowadzenie na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny, Dzielnicy III Prądnik Czerwony oraz Dzielnicy XV Mistrzejowice działań wspierających dzieci i młodzież w formie podwórkowej opierających się na bloku działań streetworkerskich oraz stacjonarnych w placówce dziennego wsparcia. Głównym celem projektu jest organizacja wsparcia dla rodzin i dzieci w formie podwórkowej i stacjonarnej w postaci zajęć podwórkowych, animacyjnych i socjoterapeutycznych. W ramach działań projektowych realizowana jest praca metodą streetwork pięć razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, praca stacjonarna w świetlicy Centralka na os. Słonecznym 14 również pięć razy w tygodniu w godzinach popołudniowych oraz praca z rodzinami.
Projekt realizowany jest w okresie od 15.07.2016 r. do 30.06.2022 r.
Projekt współfinansowany jest ze środków Miasta Krakowa.