AKTYWIZACJA DZIECI I MŁODZIEŻY METODĄ STREETWORKINGU NA TERENIE DZIELNICY IV

AKTYWIZACJA DZIECI I MŁODZIEŻY METODĄ STREETWORKINGU NA TERENIE DZIELNICY IV

Projekt realizowany jest w terminie 01.04.2022  – 31.12.2022 r. na terenie Dzielnicy IV Prądnik Biały. W ramach zadania przeprowadzane są działania aktywizujące, edukacyjne i wspierające rozwój dzieci i młodzieży mieszkających w tej dzielnicy. Podejmowane są także działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie używania narkotyków oraz innych używek przez dzieci i młodzież. Poprzez regularną obecność streetworkerów uczestnicy zajęć mają możliwość poznać nowe dla nich formy spędzania czasu wolnego oraz poszerzyć swoje kompetencje społeczne, zdobyć nową wiedzę. Praca metodą streetwork odbywa się cyklicznie cztery razy w tygodniu.

Celem działań podjętych przez streetworkerów jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy IV.

Pierwsza edycja projektu odbyła się w terminie 1.06.2018 – 31.12.2018 r.

Druga edycja projektu odbyła się w terminie 17.06.2019 – 31.12.2019 r.

Trzecia edycja projektu odbyła się w terminie 05.07.2021  – 31.12.2021 r

Projekt realizowany jest we współpracy i przy wsparciu Rady Dzielnicy IV.

Projekt współfinansowany jest ze środków Miasta Krakowa.

www.krakow.pl

www.ngo.krakow.pl