Nowe Centrum Aktywności Seniorów

Projekt Nowe Centrum Aktywności Seniorów  realizowany  jest od
2015 r. na os. Zielonym 22  na terenie dzielnicy XVIII w  Krakowie. Celem głównym projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób powyżej sześćdziesiątego roku życia poprzez pobudzenie aktywności społecznej seniorów.

W  Nowym Centrum Aktywności Seniorów realizowane są trzy główne rodzaje zajęćzajęcia o charakterze edukacyjnym (kurs j. angielskiego, obsługa urządzeń związanych z nowymi technologiami, kurs szycia i haftowania, warsztaty plastyczne oraz warsztaty praktyczno-techniczne z zakresu pracy z drewnem,  zajęcia wokalne), zajęcia o charakterze rozwojowym (zajęcia ruchowe, artystyczne, trening pamięci) oraz zajęcia w dziedzinie działań międzypokoleniowych nakierowanych na podjęcie pracy wolontariackiej przez seniorów na rzecz innych osób.

W ramach Centrum Aktywności Seniorów zakłada się ścisłą współpracę z filiami pozostałych Centrów Aktywności Seniorów. 

Projekt realizowany jest od lipca 2015 r. do grudnia 2022 r.

Projekt finansowany jest ze środków Miasta Krakowa.

http://dlaseniora.krakow.pl/

http://ngo.krakow.pl/


CAS_CMYKPasios_logo cmyk