Profilaktyka Osiedlowa

„Profilaktyka Osiedlowa” to projekt finansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych umożliwiających zapobieganie wczesnym inicjacjom związanym z narkotykami i lekami bez recepty.

Projekt obejmuje szereg działań skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu Nowej Huty. Przewidziane działania:

  • Zaprojektowanie i stworzenie pięciu tablic lub gier edukacyjnych, które wejdą w skład pakietu gier Edukacyjnej Rakiety.
  • Rekrutacja i szkolenie dla wolontariuszy dotyczące tematyki wolontariatu, streetworkingu oraz profilaktyki narkotykowej
  • Flash mob
  • Wyjścia streetworkingowe na 3 nowohuckie osiedla z wykorzystaniem Edukacyjnej Rakiety oraz pakietu gier i tablic edukacyjnych (w szczególności gier i tablic dotyczących profilaktyki narkotykowej).

Projekt był realizowany odmaraca do sierpnia 2014 roku.