Nowohucka Profilaktyka Osiedlowa

995027_575507359190596_2054294066_n (2)

Projekt „Nowohucka Profilaktyka Osiedlowa” to cykl zajęć profilaktycznych realizowanych w formie stacjonarnej oraz metodami outreach poprzez streetworking. Celem działań jest  wzrost kompetencji społecznych, wiedzy i umiejętności umożliwiających zapobieganie wczesnym inicjacjom związanym z zażywaniem narkotyków i leków bez recepty. Spotkania będą prowadzone w świetlicy „Centralka” na os. Słonecznym 14 oraz na dwóch nowohuckich osiedlach w godzinach popołudniowych. Podczas warsztatów dzieci będą zdobywać wiedzę i umiejętności, które uświadomią im niebezpieczeństwo związane z używkami.

Ważnym elementem projektu jest wspólne projektowanie kampanii społecznej realizowanej w październiku w szkołach i na podwórkach Nowej Huty. Dzieci pod okiem instruktorów będą projektować materiały edukacyjno – promocyjne kampanii, która pomoże uświadomić młodym ludziom konsekwencje zażywania narkotyków, dopalaczy i leków bez recepty.

Tematyka zająć profilaktycznych jest projektowana w oparciu o różne strategie i formy działań z uwzględnieniem profilaktyki defensywnej (negatywnej) oraz profilaktyki ofensywnej (pozytywnej). Praca streetworkwrów będzie odbywać się z wykorzystaniem narzędzie edukacyjnych m.in. Rakiety Edukacyjnej.

Projekt realizowany jest w terminie od 1 czerwca 2015 do 30 listopada 2015.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

 

20150303_151822 (1)