Our cities, our districts

Projekt „Our cities, our districts” ma na celu wzmocnić więzi pomiędzy młodymi ludźmi z Polski oraz z Węgier. Projekt promuje także edukację międzykulturową i kładzie nacisk na rozwój zainteresowania sztuką i kulturą kraju – partnera.

Podczas trwania projektu dzieci z Polski oraz z Węgier uczestniczą równolegle w warsztatach „our district” oraz „our city”. Dzięki warsztatom dzieci poznają lepiej swoje najbliższe otoczenie oraz całe miasto, a zebraną wiedzą dzielą się ze swoimi rówieśnikami z partnerskiego kraju.

Dzieci uczestniczą także w wycieczkach do krajów – partnerów. Dzięki temu maja okazję zobaczyć wszystkie miejsca, o których dowiedziały się podczas warsztatów oraz poznać kulturę, zwyczaje i mieszkańców kraju partnera, a po powrocie usystematyzować wiedzę podczas warsztatów końcowych.

Partnerem realizującym projekt z Fundacją Nowe Centrum jest  Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalno-Oświatowe „Medaliak” – “Medaliak” Művészeti, Kulturális és Oktatási Egyesület.

Stowarzyszenie prowadzi działalność artystyczną, kulturalną i edukacyjną adresowaną przede wszystkim do dzieci i młodzieży, której głównym celem jest wsparcie w rozwoju edukacyjnym i osobowościowym.

W swojej ofercie Stowarzyszenie m.in proponuje organizacje obozów dla dzieci i młodzieży, warsztaty artystyczne, dziennikarskie, prowadzenie interaktywnych zajęć w szkołach o charakterze artystyczno- twórczym ( więcej: http://www.medaliak.hu/polski)

Więcej o projekcie:

Stowarzyszenie  Medaliak z Budapesztu w Centralce

Uczestnicy Świetlicy Centralka na wyjeździe do Budapesztu

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu w ramach Węgiersko-Polskiego Programu Współpracy Pozarządowej (www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/PL/hu, www.msz.gov.pl/pl/).