Program Aktywności Lokalnej

 

Fundacja Nowe Centrum od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2024 kontynuuje realizację Programu Aktywności Lokalnej.

Projekt jest wspófinansowany ze środków Miasta Krakowa i obejmuje działania skierowane do społeczności rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z terenu Gminy Miejskiej Kraków.

Działania prowadzone są w formie stacjonarnej (w świetlicy na os. Słonecznym 14, w lokalu na ul. Basztowej 15) oraz w formie wyjść i wyjazdów. Wsparcie obejmuje szereg działań takich jak: warsztaty, konsultacje, poradnictwo specjalistyczne, korepetycje, wyjścia do instytucji kultury, wyjazdy, organizacja wolontariatu.

W ramach projektu oferujemy:

1. zajęcia podczas wakacji i ferii,

2. zajęcia rozwijające zainteresowania i talenty dla dzieci,

3. konsultacje psychiatryczne,

4. poradnictwo dietetyczne,

5. konsultacje logopedyczne,

6. fizjoterapię,

7. korepetycje,

8. wyjścia do instytucji kultury i obiektów sportowych,

9. wyjazdy.

Zapraszamy!

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Krakowa.

ngo.krakow.pl

www.krakow.pl