Program Aktywności Lokalnej

Fundacja Nowe Centrum od 1 lipca 2017 do czerwca 2019 kontynuuje realizację Programu Aktywności Lokalnej.

Projekt jest wspófinansowany przez Gminę Miejską Kraków i obejmuje działania skierowane do społeczności rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych w Krakowie.

Działania prowadzone są w formie stacjonarnej (w świetlicy na os. Słonecznym 14, w lokalu na ul. Basztowej 15) oraz w formie wyjść i wyjazdów. Wsparcie obejmuje szereg działań takich jak: warsztaty, konsultacje, poradnictwo specjalistyczne, korepetycje, wyjścia do instytucji kultury, wyjazdy, organizacja wolontariatu.

W ramach projektu oferujemy:

  1. zajęcia podczas wakacji i ferii,

  2. zajęcia rozwijające zainteresowania dla dzieci,

  3. porady prawne,

  4. mediacje,

5. naukę języka angielskiego,

6. poradnictwo dietetyczne,

7. konsultacje logopedyczne,

8. korepetycje,

6. zajęcia weekendowe – świetlica integracyjna dla dzieci (os. Słoneczne 14) w soboty w godz. 10:00- 16:00,

8. wyjścia do instytucji kultury i obiektów sportowych,

9. wyjazdy

Zapraszamy!

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków

ngo.krakow.pl

www.krakow.pl