Zarząd

Katarzyna Regucka – Prezes Zarządu

Pedagog resocjalizacyjny, coach. Ukończyła studia podyplomowe z ekonomii społecznej.

2013 – koordynatorka projektów Nowe Centrum Przyjazne Wolontariuszom finansowanego przez PO FIO oraz Rakietowa Edukacja Osiedlowa finansowanego przez Fundację Orange;

2010-2011 – koordynatorka zespołu świetlicy opiekuńczo – wychowawczej „Fruwająca Ryba” oraz międzynarodowego projektu „Mobile School” finansowanego przez World Childhood Foundation, członek zarządu Fundacji Teatru Ludowego w Krakowie;

2005-2006 – koordynatorka projektu „Parasol Planty” skierowanego do dzieci i młodzieży sprzedających usługi seksualne, Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej Parasol,

2004-2005 – stażystka Groupe de Pedagogie i d’Animation Socialle Brest;

2004-2005 – stypendystka Daphne;

2001-2010- streetworker w projekcie Parasol Uliczny skierowanym do osób sprzedających usługi seksualne, Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej Parasol,
1999 – streetworker w projekcie Mewka skierowanym do osób sprzedających usługi seksualne, Centrum Praw Kobiet, Kraków

Odbyte szkolenia z pedagogiki ulicy, z rozwoju seksualnego dziecka, przeciwdziałania handlu ludźmi, „Dziecko w sieci – bezpieczeństwo dzieci i młodzieży” przeprowadzone przez trenerów Fundacji Dzieci Niczyje.
Certyfikowany edukator HIV/AIDS.

 

Małgorzata Malikiewicz – Członek Zarządu

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

2013– Fundacja Nowe Centrum, networker oraz koordynator projektu „Networking- cyberpomoc” finansowanego w ramach Programu „Młodzież w działaniu”.

2013-obecnie – Fundacja Nowe Centrum, kierownik świetlicy dla dzieci i młodzieży „Centralka”, koordynator wolontariatu.

2013 – Fundacja Nowe Centrum, streetworker i szkoleniowiec w projekcie „Rakietowa Edukacja Osiedlowa”.

 

Paulina Maciaszek – Członek Zarządu

pedagog ze specjalnością pedagogika społeczno – opiekuńcza, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu ekonomii społecznej, członek zarządu Fundacji Nowe Centrum,

2012- obecnie – streetworker, koordynator grupy eventowej, animator, wychowawca, lokalna inicjatorka działań na rzecz społeczności Nowej Huty

2013 – streetworker w projekcie „Edukacyjna rakieta ląduje na ulicy” finansowanego przez Szwajcarię, Fundacja na Rzecz Rozwoju i Promocji Sztuki Współczesnej Pauza,

2013– networker w projekcie „Networking- cyberpomoc” finansowanego przez Unię Europejską,

2012-  streetworker i szkoleniowiec Fundacji Nowe Centrum w projekcie „Rakietowa Edukacja Osiedlowa”, wolontariusz Stowarzyszenia „Zajawka”,

2011-2012 – koordynator projektu streetworkingowego „Street Rocket – edukacyjna rakieta ląduje na ulicy” finansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,