Wakacje w Centralce

Projekt „Wakacje w Centralce” adresowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlicy „Centralka” oraz zamieszkujących tereny dzielnicy Nowa Huta. Okres trwania projektu to lipiec – sierpień.

W projekcie „Wakacje w Centralce” dzieci uczestniczą w wielu różnorodnych warsztatach, dzięki którym swój wolny czas spędzają w sposób kreatywny. Warsztaty, jakie odbywają się to:

-warsztaty edukacyjno – artystyczne

-warsztaty z zakresu rękodzieła

-warsztaty arteterapeutyczne

 

Ponadto dzieci uczestniczą w wyjściach rekreacyjno-kulturalnych oraz w wycieczkach weekendowych.