Networking – cyberpomoc

Networking – cyberpomoc

Celem projektu jest wsparcie dzieci i młodzieży, które doświadczają cyberprzemocy, bądź są jej sprawcami oraz pomoc i dotarcie z informacją do dzieci, które w sieci szukają przyjaciół i nie mają pojęcia, jak groźne mogą być skutki takich internetowych kontaktów.

Networking to nowoczesna forma pracy socjalnej prowadzonej w Internecie. Działania te mają charakter profilaktyczny, a główne metody jej działania przybierają charakter informacyjny, edukacyjny, pomocowy. Praca networkerów polega głównie na przeciwdziałaniu zjawiskom takim jak: cyberprzemoc, wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży, krzywdzenie dzieci oraz na rozmowie i interwencji w przypadku spotkania w sieci osoby będącej ofiarą działań przestępczych lub wyżej wymienionych.
Problem cyberprzemocy dotyka coraz więcej nastolatków i staje się przyczyną wielu samobójstw, problemów psychicznych, depresji, załamań i innych, tragicznych konsekwencji.

W trakcie trwania projektu pełniliśmy dyżury w sieci. W przestrzeni wirtualnej pomagaliśmy dzieciom i młodzieży w ich problemach związanych z zagrożeniami w internecie.