Koordynacja CAS

W ramach projektu powołane zostało biuro wspierania wolontariatu i koordynacji lokalnych Centrów Aktywności Seniorów. Biuro wspiera działanie Centrów Aktywności Seniorów (CAS) znajdujących się poza terenem Nowej Huty. Koordynacja działań wskazanych CAS-ów skupia się m.in. na pozyskiwaniu i udostępniania informacji dotyczących codziennego funkcjonowania osób starszych; tworzeniu bazy wiedzy na temat podmiotów kierujących swą ofertę do osób w wieku 60+: klubów seniora, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ośrodków kultury, organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów oraz innych miejsc związanych z aktywnością osób starszych na terenie miasta Krakowa; a także przekazywaniu informacji o usługach skierowanych do seniorów, oferowanych przez instytucje publiczne oraz prywatne.

Projekt realizowany w terminie od 01.10.2015 r. do 31.12.2016 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

www.krakow.pl

www.ngo.krakow.pl

logo_cracovia