Centrum Aktywności Seniorów Mistrzejowice

Projekt Centrum Aktywności Seniorów Mistrzejowice realizowany  jest od
lutego 2020 r. na os. Piastów 41  na terenie dzielnicy XV w  Krakowie. Celem głównym projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób powyżej sześćdziesiątego roku życia poprzez pobudzenie aktywności społecznej seniorów.

Centrum Aktywności Seniorów Mistrzejowice kładzie duży nacisk na edukację ekologiczną. W CAS  realizowane są trzy główne rodzaje zajęćzajęcia o charakterze edukacyjnym (kurs j. angielskiego, kurs obsługi komputerów, kurs obsługi smartfonów), zajęcia o charakterze rozwojowym (zajęcia ruchowe, ekoartystyczne, warsztaty gier stolikowych) oraz zajęcia w dziedzinie działań międzypokoleniowych nakierowanych na podjęcie pracy wolontariackiej przez seniorów. W CAS jest także miejsce na wzajemne poznanie się i integrację, na wymianę ciekawych pomysłów, które będzie można zrealizować w przyszłości.

Centrum Aktywności Seniorów Mistrzejowice działa w ramach sieci krakowskich Centrów Aktywności Seniorów. 

Projekt realizowany jest od lutego 2020 r. do grudnia 2024 r.

Projekt finansowany jest ze środków Miasta Krakowa.

http://dlaseniora.krakow.pl/

https://ngo.krakow.pl/

 

Pasios_logo cmykCAS_CMYK