Nowe Centrum Przyjazne Wolontariuszom

Nowe Centrum Przyjazne Wolontariuszom

Projekt „Nowe Centrum Przyjazne Wolontariuszom” ma na  celu promocję i szerzenie idei wolontariatu wśród różnych grup wiekowych. To projekt, dzięki któremu idea pomagania zyskuje jeszcze pełniejszy wymiar, a to dlatego, że w działania są włączone wszystkie grupy wiekowe i osoby, które uzyskują pomoc same będą mogły pomagać innym. Najistotniejsze elementy projektu to stworzenie sieci wolontariatu i rozbudzenie pasji pomagania drugiemu człowiekowi oraz stworzenie niepowtarzalnego miejsca – świetlicy, w której znajdą miejsce zarówno ci najmłodsi, jak i ci najstarsi.

 Wolontariusze mieli do wyboru pracę w kilku różnorodnych obszarach:

-Świetlica dla dzieci i młodzieży – praca z dziećmi uczęszczającymi do świetlicy

-Streetworking na osiedlach Nowej Huty – praca z dziećmi i młodzieżą spędzającą większość swojego czasu na podwórkach i osiedlach

-Filie Nowohuckiej Biblioteki Publicznej – warsztaty dla dzieci spędzających swój czas w bibliotekach

-Rodziny zastępcze – pomoc rodzinom zastępczym i dzieciom w ich miejscach zamieszkania

-Samotne osoby starsze – pomoc w codziennych obowiązkach w miejscu zamieszkania

-Pensjonariusze domu pomocy społecznej – pomoc w codziennych obowiązkach pensjonariuszom oraz organizacja warsztatów.

 Na wolontariuszy czekały:

-szkolenia,

-comiesięczne spotkania umożliwiające dzielenie się doświadczeniami, problemami, odkryciami,

-możliwość skonsultowania swoich wątpliwości z psychologiem,

-wycieczka integracyjna,

-wyjścia do kina.

 Seniorzy

Dla seniorów zostały zorganizowane warsztaty:

-zajęcia sportowe dostosowane do możliwości osób starszych,

-kurs języka angielskiego,

-zajęcia artystyczne.

 Świetlica

Codziennie od poniedziałku do piątku jest czynna świetlica dla dzieci, w której organizowane są zajęcia rozwijające talenty i zainteresowania najmłodszych – nawet po zakończeniu projektu. Oprócz tego dzieci uczestniczą w zajęciach dokształcających z matematyki, a także uzyskują pomoc w odrabianiu lekcji.

 Ważne wydarzenia

Dzień Dziecka1 czerwca.

Dzień Wolontariusza5 grudnia.

Mikołajki6 grudnia.