Rada Fundacji

Skład Rady Fundacji:

 

Małgorzata Juszczak

prof. Anna Karwińska

Mateusz Dyngosz – Przewodniczący Rady