Młodzieżowe Akcje Osiedlowe w akcji!

Młodzieżowe Akcje Osiedlowe” Fundacja Nowe Centrum zawarła umowy partnerskie z Instytutem Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz z Programem Aktywności Lokalnej Na Skarpie.

 

Obie instytucje udostępniły sale, w których odbywają się warsztaty edukacyjne i rozwijające zainteresowania dla osób zaangażowanych w projekt.

Serdecznie dziękujemy!

 

Młodzieżowe Akcje Osiedlowe