Młodzieżowe Akcje Osiedlowe

Projekt „Młodzieżowe Akcje Osiedlowe” realizowany jest  przez Fundacje Nowe Centrum od sierpnia 2014 do stycznia 2016 roku.

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12-15 zamieszkujących dzielnicę Nowa Huta (Kraków).

Nadrzędnym celem podejmowanych działań jest aktywizacja obywatelska, która realizowana jest przy pomocy dwóch metod pracy: streetworkingu i pracy stacjonarnej w świetlicy Centralka.

Przeprowadzane działania będą poruszały zagadnienia z zakresu:  edukacji obywatelskiej, rozwoju osobistego, świadomości obywatelskiej-tak by zaktywizować młodych ludzi zamieszkujących tereny Nowej Huty do działań o charakterze społecznym i lokalnym.

Użyte metody pracy z dziećmi i młodzieżą będą sprzyjały tworzeniu narzędzi aktywizacyjnych opartych na tematycznych grach, warsztatach z zakresu rozwoju obywatelskiego,  warsztatach edukacyjnych i graficznych, warsztatach rozwijających zainteresowania itp.

Projekt „Młodzieżowe Akcje Osiedlowe”  finansowany jest  z funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji.

Zapraszamy do śledzenia działań związanych z realizacją projektu na facebooku
>> Fundacja Nowe Centrum<<<

streetworking

 

Obywatele dla Demokracji