Przypominamy o realizowanym projekcie „Osiedla przeciwko narkotykom”

20150520_152802 (1)

Program „Osiedla przeciwko narkotykom” zakłada realizację zajęć profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży zamieszkałych 5 osiedli w Nowej Hucie. Zajęcia są prowadzone poprzez pracę metodą streetwork przy wykorzystaniu autorskich narzędzi edukacyjnych oraz gier profilaktycznych będących na wyposażeniu Fundacji. Celem działań jest wzrost kompetencji społecznych dzieci i młodzieży umożliwiających zapobieganie wczesnym inicjacjom związanym z narkotykami i lekami bez recepty.

Problematyka uzależnień jest tematem ważnym i aktualnym. Dzieci nie mając rzetelnej wiedzy i kompetencji społecznych są narażone na wczesne inicjacje związane z narkotykami oraz niebezpieczne eksperymenty ze środkami chemicznymi i lekami. Rolą streetworkerów jest właściwa edukacja i profilaktyka w tym kierunku oraz zwiększanie świadomości społecznej związanej z nadużywaniem narkotyków i leków bez recepty przez dzieci. W tym celu w ramach projektu organizowane są dwa duże wydarzenia:

-Konferencja „Profilaktyka wśród dzieci ulicy – fakty, mity, działania” zorganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Dzieci Ulicy

-Happening „My wolimy taki odlot” połączony z seansem filmowych organizowany w ramach Międzynarodowego Dnia Walki z Narkomanią.

Tematyka zająć profilaktycznych jest projektowana w oparciu o różne strategie i formy działań z uwzględnieniem profilaktyki pozytywnej. Podczas spotkań streetworkerzy wykorzystują gry i tablice profilaktyczne dotycząc m.in. uzależnień od narkotyków, zdrowego odżywiania, profilaktyki HIV i AIDS.

Projekt ” Osiedla Przeciw Narkotykom” jest realizowany w okresie od  1.02.2015 do  30.09.2015.

Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

20141110_150107