IV Krakowska Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Dzieci Ulicy

Zapraszamy  11 kwietnia br. na konferencję organizowaną z okazji Międzynarodowego Dnia Dzieci Ulicy, która odbędzie w godzinach 13:00 – 19:00 w budynku A Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

Celem spotkania jest zwrócenie uwagi na coraz częściej występujące zjawisko ( niezależnie od szerokości  geograficznej) jakim jest dziecko przebywające na ulicy.  Zależy nam na szeroko rozumianej wymianie opinii na temat działań profilaktycznych i interwencyjnych zmierzających do pomniejszenia tego zjawiska. Dlatego też do udziału w konferencji zostali zaproszeni  pracownicy naukowi, terapeuci uzależnień oraz pedagodzy ulicy. 

W tym roku tematem przewodnim będą uzależnienia oraz profilaktyka narkotykowa wśród dzieci na ulicy prowadzona głównie metodą streetwork.

 

  IV Krakowska Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Dzieci Ulicy

 


PANEL GŁÓWNY:
Tematyka i tytuły wykładów:
1. „O samotności i osamotnieniu współczesnego dziecka – z domu na ulicę”
Prof. Teresa Olearczyk (Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego)
2. „Streetworking jako szansa dla dzieci ulicy”
Ewelina Morawiec – Lechowska (Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego) 
3. „Street Rocket – wykorzystanie innowacyjnego narzędzia w profilaktyce i działalności edukacyjnej wśród dzieci na ulicy” 
Paulina Maciaszek (Fundacja Nowe Centrum)
4. „Stowarzyszenie GPAS Praga – założenia i praktyka, doświadczenia z zakresu profilaktyki uzależnień” 
Justyna Jałosińska (Stowarzyszenie GPAS Praga)
5. „Narkomania – współczesne problemy i rozwiązania” 
Dorota Gurgul (Stowarzyszenie MONAR)
Całość zakończy występ Grupy Teatralnej IPETĘ.

PANEL STUDENCKI:
Warsztaty tworzenia programów profilaktycznych
prowadzenie: dr Małgorzata Michel
(liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy)