Informacja o zawieszeniu zajęć

Informujemy, iż w terminie 12.03.2020 – 29.03.2020 r. zawieszamy wszystkie zajęcia w ramach prowadzonego przez naszą fundację Programu Aktywności Lokalnej dla rodzin zastępczych oraz placówki wsparcia dziennego.
Zachowajmy wszyscy ostrożność, stosujmy się do zaleceń i wytycznych. Do zobaczenia wkrótce.