Gry z zakresu edukacji obywatelskiej

gry obywtelskie

W ramach projektu „Młodzieżowe Akcje Osiedlowe” wykonaliśmy 10 gier z zakresu edukacji obywatelskiej skierowanych do młodzieży w wieku 12-15 lat. Pakiet obejmuje tematy takie jak: prawa konsumenta, samorządność, demokracja, tożsamość lokalna i odpowiedzialność za przestrzeń lokalną, ekologia, wolontariat, prawa człowieka oraz prawa dziecka. Gry zostały przetestowane w przestrzeni ulicznej przez młodzież uczestnicząca w procesie tworzenia oraz nowych uczestników spotkań. Szczególną popularnością cieszą się gry: „List do konsumenta” poruszający tematykę praw konsumenta ze szczególnym uwzględnieniem kupowania przez Internet oraz „Obywatel w działaniu” – gra o funkcjonowaniu rady dzielnicy i obywateli w procesie samorządności i demokracji na poziomie lokalnym.

Cieszymy się wiedząc, że dzieci zdobywają rzetelną wiedzę o świecie i w sposób kreatywny spędzają swój wolny czas.

Projekt „Młodzieżowe Akcje Osiedlowe” finansowany jest z funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji.